Kontakt

Adresa

Junák - český skaut, okres Praha 2, z. s.

Sídlo a korespondenční adresa:
Bělehradská 51/449
120 00 Praha 2
Evidenční číslo: 112

IČO:     00552798
DIČ:     CZ00552798

Čísla bankovních účtů:
3858379/0800, Česká spořitelna, a.s. (do 31. prosince 2016)
2800958486/2010, Fio banka (od 1. ledna 2017)
3790319/0800, Česká spořitelna, a.s. (podúčet pro duchovní odbor) (do 31. prosince 2016)
2700958489/2010, Fio banka (podúčet pro duchovní odbor) (od 1. ledna 2017)

e-mail: praha2@skaut.cz

Klubovna