Zkušební komise br. Merkura - XXIX. zkušební období (2015)

přidáno: 12. 5. 2015 2:35, autor: Jan Petera   [ aktualizováno 23. 7. 2015 8:09 ]

Složení zkušební komise

Předseda: Miloš Blažek – Merkur. Členové: Hana Bouzková – Ezop (místopředsedkyně), Jitka Radkovičová – Tiki, Jan Pečený – Neptun, Slavomil Janov – Nashville, Vladislav Jech – Kamzík (tajemník)

Termíny

 

Uzávěrka přihlášek: 18. 9. 2015 !

Informativní schůzka s vážnými zájemci: 9. 10. 2015 od 17:00 do 18:00 hod na Ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1 (4. patro), zasedací místnost (zde bude mj. upřesněn rozsah písemné práce).

Zkušební pohovor: pátek 27. 11. 2015, Ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1 (4. patro), zasedací místnost (přesný časový rozvrh bude upřesněn přihlášeným zájemcům).

 

Zkouška

Požadavky: Podle novelizovaného Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (str. 72 až 74) a příruček pro Vůdcovské zkoušky, kap. Myšlenkové základy skautingu a historie. Další doporučená literatura bude oznámena a také částečně nabídnuta k zakoupení na informativní schůzce.

Forma zkoušky

Předpokladem pro vykonání zkoušky je písemná práce – termín odevzdání je nejpozději 30. 10. 2015 – a významnou částí zkoušky je vždy osobní pohovor. Komise v této souvislosti upozorňuje, že pro zájemce nepořádá žádný přípravný kurz, uchazeči se připravují sami anebo mohou využít konzultace se členy komise.

Náležitosti písemné přihlášky

Uchazeč ji zašle s uvedením údajů podle kapitoly 8.6 novelizovaného Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka podle vzoru

Přihlášku ve stejném termínu do 18. 9. 2015 doplní kopií svého vůdcovského dekretu.

Kontakty

Adresa: Junák – český skaut, z.s., Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 4, e-mail na předsedu: merkurels@ema­il.cz a telefon: 725 594 200 (Miloš Blažek); kontakty na tajemníka komise – mobil: 737 537 534 a e-mail: vjech.kamzik@vol­ny.cz (Vladislav Jech).

Comments