Modul “Před závodem”

SZ Prahy 2 začíná již teď!

MODUL „PŘED ZÁVODEM“ obsahuje dva úkoly, které družiny splní během své běžné družinové činnosti před závodem:

Úkol 1 – Družinová průzkumná výprava k Negrelliho viaduktu

Úkol 2 – Doprava družiny hromadnou dopravou z Prahy na SZ

Zprávy o výpravě k Negrelliho viaduktu a o vyhledání dopravního spojení pošlete vedení závodu v podobě dokumentu ve formátu PDF nejpozději 22. dubna 2019 (to je Velikonoční pondělí). Zprávy také vytiskněte na papír a přivezte s sebou na Závod.

Cyrano, velitel závodu