Bratr Hroznýš slaví 102. narozeniny!

Nejstarší žijící aktivní skaut a čestný předseda okresní rady Junáka v Praze 2 Eduard Marek se v neděli 17. března 2019 dožije neuvěřitelných sto dva let! I ve svém věku je stále aktivním člověkem a skautem. Na slavnostní shromáždění v rámci březnové okresní rady Junáka Prahy 2 dorazil v úterý 5. března sám tramvají ze schůze Klubu přátel Žižkova, kde také aktivně působí.

Hroznýš převzal dar – na plátně vytvořený vlastní portrét -perokresbu následně kolorovanou.
Přípitek na zdraví – čestný předseda ORJ Prahy 2 br. Hroznýš, současný předseda br. Slimák a bývalý předseda, duchovní rádce ORJ br. Minewakan
Světlušky ze stř. Dvojka předávají Hroznýšovi vlastnoručně vyrobené papírové hady – hroznýše 🙂
A br. Nashville, okresní legát KD, předává další dar – aršík známek s podobiznami br. Hroznýše vydaný k tomuto jubileu.
Všichni účastníci se zájmem prohlížejí aršík známek.
Eda se po celou dobu dobře bavil a zpíval.