Závod vlčat a světlušek

Okresní závod vlčat a světlušek s názvem Kdo se bojí, nesmí s Bivojem do lesa je úspěšně za námi !

V Praze - Klánovicích proběhl během soboty 26. dubna 2014 okresní závod Prahy 2 a to za účasti 20 hlídek vlčat a světlušek z našeho okresu. V krásném slunečném lese se objevilo 9 stanovišť ze Starých pověstí českých. Děti se přenesli v čase do doby praotce Čecha, Přemysla Oráče a kněžny Libuše. Během závodu poznávali například s kněžnou Kazi přírodniny, učili se komunikovat, ošetřovali své zraněné nebo věštili s Libuší o naší budoucí vlasti. Také luštily staré obrazy, nosili Bivojova kance přes překážky a ukazovali svou šikovnost při zatloukání hřebíků do prahu města Prahy. Nakonec trasy se všichni závodníci zúčastnili velké hostiny bratrů Čecha a Lecha, kterou si nejdříve sami připravili. Mimo samotný závod probíhal na hřišti místní základní školy jako doprovodný program turnaj ve slepé přehazované. Každého účastníka navíc čekal po návratu z lesa dobrý párek, tatranka a pití. Odpoledne se ještě na hřišti konal "rozstřel hlídek" na překážkové dráze a v 16 hodin začalo vyhodnocení celého závodu vč.závodních kronik, které soutěžící šestky během dne tvořili. Vítězové získali pěkné ceny, každý účastník pak ještě pamětní list a odznak závodu.
Gratulujeme vítězným hlídkám, které nás budou reprezentovat na krajském kole a držíme jim palce! 

Dole pod tímto článkem najdete ke stažení výsledkovou listinu našeho kola závodu.

Bližší informace ke krajskému kolu, které se bude konat v sobotu 7.června.dodáme dále.

Pošlete nám prosím odkazy na své články a fotogalerie.

Odkazy na fotografie a videa z akce jsou zde:

foto od Slimáka:foto od Věrky ze střediska Arcus:


foto od Ježi, odd. Potkani ze střediska Arcus:foto od 379. oddílu Ignis ze střediska Maják:


video od Admirála, 106 smečka Gingko, ze střediska Bří Mašínů

https://www.youtube.com/user/gingko106


foto od Princezny, 106 smečka Gingko, ze střediska Bří Mašínů


foto od výchovného zpravodaje okresu Vaška Nehasilaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PŮVODNÍ INFORMACE K ZÁVODU
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tým pro studium Starých pověstí českých (SPČ) píše našim vlčatům a světluškám. Nezapomeňte jim tento dopis přečíst, je to pro nás důležité. A jistě i světlušky a vlčata nebudou litovat, že se mohou zúčastnit tohoto projektu, který jsme pro ně připravili.


Statečné světlušky, silná vlčata,

připravte se! Vybrali jsme vás  pro speciální úkol, který je důležitější, než se může zdát a jeho splnění může přinést veliký užitek.

V rámci akce „ZVaS“ budete vysláni do dávných časů, kdy Bivoj naháněl divoká prasata po lesích a Šemík vesele skákal přes hradby. Potřebujeme totiž zjistit několik informací. Například kdo to byl Neklan nebo co Vlasta snídala, že byla tak silná a statečná. Dále pak jak často Libuše uklízela na Vyšehradě a jestli tam byl vůbec záchod, nebo jenom latrína jako na táboře. A mnoho dalšího.

Po letech důkladných příprav se nám podařilo najít způsob, jak se do těchto dob starých českých pověstí dostat. Protože však už nejsme tak mladí a  nemáme potřebné schopnosti jako vy, je docela možné, že bychom se sami ve zrádné historii ztratili nebo neuspěli při setkání se starými českými bojovníky. A právě proto tak zoufale křičíme: „Potřebujeme Vás! Dokonalé a šikovné šestky vlčat a světlušek! Pojďte nám pomoci odhalit tajemství, jak to vlastně všechno bylo."

Bude to velkolepé, možná legrační, určitě dobrodružné a třeba i nebezpečné. Ale věříme, že uspějete, zjistíte mnoho zajímavých věcí a v pořádku se zase vrátíte do naší doby. To je jisté. Proto neváhejte a přijďte, odměna za váš úspěch vás nemine.

Těšíme se a vkládáme do Vás všechna svá očekávání.

Tým pro studium SPČ


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INFORMACE K ZÁVODU 

Zahájení závodu:26.04.2014
Ukončení závodu:26.04.2014
Termín závazných přihlášek:26.04.2014 na místě písemně
Termín předběžných přihlášek:30.03.2014 elektronicky na ústřední web závodu
Kolo:Základní 
Místo:Klánovice

Postup na Krajské kolo:Pražského kraje A.B.S.
Maximální počet hlídek: 30
Organizující Jednotka:   okres Praha 2
Velitel závodu:Nehasil Václav
Hlavní Rozhodčí:Cibulka Štěpán (Pavouk)
Webové stránky našeho kola: http://praha2.skauting.cz/zavod
Kontaktní e-mail:nehasil@mbox.troja.mff.cuni.cz (velitel závodu)
Kontaktní telefon:281 913 647 – domů, 221 912 776 - do práce
Další kontakty:Štěpán Cibulka (Pavouk) cibulka.pavouk@gmail.com, 721 757 273 (hlavní rozhodčí) 
                      Matěj Jirsa, matej.jirsa@gmail.com, 732 507 103,
                      Hana Kuhnová (Veverka), xkuhh00@gmail.com, 723 856 296 
Poloha (GPS): 50.0954597°N,14.6703042°E

Další informace:
Začátek kola bude v Základní škole Klánovice, Slavětínská 200, cca 800 m od nádraží Klánovice, vstup brankou z ulice V Soudním (za sportovní halou) - 
Začátek závodu bude v 9,00 (nástup), konec kolem 16,00. - Přihlášky zašlete do 24. 4. 2014 elektronicky na stránky závodu, vytištěné a podepsané odevzdejte nejpozději 10 minut před zahájením závodu. 
Téma závodu (symbolický rámec): Staré pověsti české. - 
Doporučujeme, aby se šestky seznámily se starými českými pověstmi (z doby pohanské). Jejich znalost či neznalost nebude hodnocena a neměla by ovlivnit hodnocení závodících šestek, ale pomůže účastníkům závodu vžít se do symbolického rámce závodu. 

Vybavení pro soutěžící šestky:
1 mísa (nejlépe plastová) - objem asi 2 litry; pro každého závodníka nůž na mazání, 2 krájecí nože , 2 malá prkýnka , otvírák na konzervy, pastelky, tužky, propisovačky.
Tyto věci si dejte do igelitové tašky nebo nějakého jiného vhodného obalu. Doporučujeme, abyste si tašku (obal) označili. Věci si odložíte na startu a poběžíte bez nich. V pravou chvíli vám je Přemysl předá, abyste je mohli použít :-). 

K symbolickému rámci tohoto kola (Staré pověsti české) můžete čerpat například z:

1)      Alois Jirásek, Staré pověsti české, od pověsti O Čechovi až po Durynk a Neklan  

(pověsti jsou dlouhé a pro vlčata a světlušky složitě napsané, doporučujeme, abyste je vlčatům a světluškám vypravovali)

2)      J. Černý, P. Zátka, Z. Adla, J. Kalousek, Obrázky z českých dějin (komiks), Albatros, 1996 (mohou si v. + s. prohlédnout sami)

3)      Petr Piťha, Paměť a naděje, Karolinum, 2003 (nové zpracování pověstí, členění podobné jako A. Jirásek, zaměřeno na etický obsah příběhů

4)      Staré pověsti audio - zvuková nahrávka na youtube (až po pověst o Libuši)

5)      Staré pověsti české - animovaný film Jiřího Trnky - zde možno stáhnout, pokrývá to, co potřebujete a může se na to podívat třeba celá smečka / roj najednou – stáhne se snadno, ale je tam jenom asi 30 minut filmu

6)       www.uloz.to - Staré pověsti české, Režie: Vladimír Mráz, 26ti dílné animované Staré pověsti české, animované, 26 dílů po 7 – 10 min., naší tématiky se týká asi prvních 12 dílů. V zásadě podle A. Jiráska, ale poněkud odlehčenou formou, aniž by zesměšňovalo. Pro vlčata a světlušky velmi dobré.
Ċ
Oldřich Vlček,
21. 4. 2014 12:18
Ċ
Oldřich Vlček,
15. 5. 2014 12:41
Ċ
Oldřich Vlček,
12. 3. 2014 8:16