Grafická soutěž na vlajku skautského Okresu Praha 2 se chýlí k závěru!

Okresní rada Junáka Praha 2 vyhlásila v závěru června grafickou soutěž na podobu lícové strany nové vlajky skautského Okresu Praha 2.

Na rubu vlajky bude symbolika Junáka podle Jednotného grafického manuálu pro podobu vlajky.

Podrobnosti ke grafické soutěži jsou uvedeny zde.

Uzávěrka soutěže se prodlužuje do úterý 3. září 2019 do 14 hodin.

Grafické návrhy nutno zaslat elektronicky (ve formátech .jpg, .png, .gif nebo .pdf) na e-mailovou adresu: oldskauting@email.cz.

Informace o závodu pro účastníky

“Sejdeme se v sobotu 27. 4. 2019 ve hvozdu Vidrholec poblíž Běchovic. Na místo se nejlépe dopravíte vlakem do stanice Praha-Běchovice střed s odjezdem 8:01 z Masarykova nádraží…

V přiloženém dokumentu najdete nejen čas a místo srazu, ale i popis závodu, výčet potřebného vybavení, mapu pro stanoviště Komunikace.

Informace byly už také rozeslány přímo přihlášeným družinám na e-mailové adresy, které jsou uvedeny v přihláškách.

Všechny organizační a provozní informace najdete v PDF. Pokud tam něco důležitého nenajdete, zeptejte se.

Cyrano – velitel závodu

Modul “Před závodem”

SZ Prahy 2 začíná již teď!

MODUL „PŘED ZÁVODEM“ obsahuje dva úkoly, které družiny splní během své běžné družinové činnosti před závodem:

Úkol 1 – Družinová průzkumná výprava k Negrelliho viaduktu

Úkol 2 – Doprava družiny hromadnou dopravou z Prahy na SZ

Zprávy o výpravě k Negrelliho viaduktu a o vyhledání dopravního spojení pošlete vedení závodu v podobě dokumentu ve formátu PDF nejpozději 22. dubna 2019 (to je Velikonoční pondělí). Zprávy také vytiskněte na papír a přivezte s sebou na Závod.

Cyrano, velitel závodu

Dojeli jsme PÁROU DO PRAHY

V sobotu 27. dubna 2019 proběhlo v lese mezi Klánovicemi, Xaverovem a  Běchovicemi za účasti 19 hlídek okresní kolo Svojsíkova závodu Prahy 2. Počasí nám oproti předpovědím docela přálo, a tak všechno dobře dopadlo.

Závod obsahoval tyto disciplíny : První pomoc, Tělesná zdatnost, Příroda, Vlast a skauting, Zručnost, Obsluha technického zařízení, Orientace, Vyhledávání informací a Komunikace. Po jeho doběhu proběhlo v rámci Přežití vaření gulaše na otevřeném ohni.

Výsledková listina zde.

Fotogalerie několika fotografů:

Bratr Hroznýš slaví 102. narozeniny!

Nejstarší žijící aktivní skaut a čestný předseda okresní rady Junáka v Praze 2 Eduard Marek se v neděli 17. března 2019 dožije neuvěřitelných sto dva let! I ve svém věku je stále aktivním člověkem a skautem. Na slavnostní shromáždění v rámci březnové okresní rady Junáka Prahy 2 dorazil v úterý 5. března sám tramvají ze schůze Klubu přátel Žižkova, kde také aktivně působí.

Hroznýš převzal dar – na plátně vytvořený vlastní portrét -perokresbu následně kolorovanou.
Přípitek na zdraví – čestný předseda ORJ Prahy 2 br. Hroznýš, současný předseda br. Slimák a bývalý předseda, duchovní rádce ORJ br. Minewakan
Světlušky ze stř. Dvojka předávají Hroznýšovi vlastnoručně vyrobené papírové hady – hroznýše 🙂
A br. Nashville, okresní legát KD, předává další dar – aršík známek s podobiznami br. Hroznýše vydaný k tomuto jubileu.
Všichni účastníci se zájmem prohlížejí aršík známek.
Eda se po celou dobu dobře bavil a zpíval.

Přihlašování na závod

  • Družiny se přihlašují na https://zavody.skaut.cz/. Do přihlášky zapište družinu v kompletní sestavě tak, jak pracuje v tomto školním roce. Termín: nejpozději do 22. dubna 2019 (Velikonoční pondělí). Přihlašte družinu co nejdříve, oddalování nepřináší žádnou výhodu.
  • K přihlášení je potřeba mít účet ve SkautISu, což asi většina rádců nemá, a tak by bylo užitečné umožnit družině, aby alespoň „byla při tom“ a viděla, jak se do SZ přihlašuje.
  • Závod má také modul Před závodem. Část je plněna při terénním průzkumu (celá družina), část spočívá ve vyhledávání informací. Doporučujeme zařadit vyhledávání informací do družinového programu, třeba na individuání bázi (domácí úkol) a posléze vytvořit družinový závěr.
  • Jelikož rekonstrukce viaduktu je proces, v němž se stavební situace stále mění, doporučujeme udělat terénní průzkum co nejdříve, aby bylo ještě co k vidění. Také zpracování poznatků do zprávy zabere družinám nějaký čas.

24. skautský společenský večer je úspěšně za námi!

Připomeňte si tento krásný večer 19. ledna v Krakově sérií fotek a videa pořízený realizačním týmem akce :-). Jim patří velké poděkování za mnohaleté pravidelné pořádání této tradiční společenské události, která je součástí nejen okresního dění v prvním měsíci každého roku. Srdečně vás již teď zveme na jubilejní 25.ROČNÍK v lednu 2020!