Grafická soutěž na vlajku skautského Okresu Praha 2 se chýlí k závěru!

Okresní rada Junáka Praha 2 vyhlásila v závěru června grafickou soutěž na podobu lícové strany nové vlajky skautského Okresu Praha 2.

Na rubu vlajky bude symbolika Junáka podle Jednotného grafického manuálu pro podobu vlajky.

Podrobnosti ke grafické soutěži jsou uvedeny zde.

Uzávěrka soutěže se prodlužuje do úterý 3. září 2019 do 14 hodin.

Grafické návrhy nutno zaslat elektronicky (ve formátech .jpg, .png, .gif nebo .pdf) na e-mailovou adresu: oldskauting@email.cz.

Informace o závodu pro účastníky

“Sejdeme se v sobotu 27. 4. 2019 ve hvozdu Vidrholec poblíž Běchovic. Na místo se nejlépe dopravíte vlakem do stanice Praha-Běchovice střed s odjezdem 8:01 z Masarykova nádraží…

V přiloženém dokumentu najdete nejen čas a místo srazu, ale i popis závodu, výčet potřebného vybavení, mapu pro stanoviště Komunikace.

Informace byly už také rozeslány přímo přihlášeným družinám na e-mailové adresy, které jsou uvedeny v přihláškách.

Všechny organizační a provozní informace najdete v PDF. Pokud tam něco důležitého nenajdete, zeptejte se.

Cyrano – velitel závodu

Modul “Před závodem”

SZ Prahy 2 začíná již teď!

MODUL „PŘED ZÁVODEM“ obsahuje dva úkoly, které družiny splní během své běžné družinové činnosti před závodem:

Úkol 1 – Družinová průzkumná výprava k Negrelliho viaduktu

Úkol 2 – Doprava družiny hromadnou dopravou z Prahy na SZ

Zprávy o výpravě k Negrelliho viaduktu a o vyhledání dopravního spojení pošlete vedení závodu v podobě dokumentu ve formátu PDF nejpozději 22. dubna 2019 (to je Velikonoční pondělí). Zprávy také vytiskněte na papír a přivezte s sebou na Závod.

Cyrano, velitel závodu

Přihlašování na závod

  • Družiny se přihlašují na https://zavody.skaut.cz/. Do přihlášky zapište družinu v kompletní sestavě tak, jak pracuje v tomto školním roce. Termín: nejpozději do 22. dubna 2019 (Velikonoční pondělí). Přihlašte družinu co nejdříve, oddalování nepřináší žádnou výhodu.
  • K přihlášení je potřeba mít účet ve SkautISu, což asi většina rádců nemá, a tak by bylo užitečné umožnit družině, aby alespoň „byla při tom“ a viděla, jak se do SZ přihlašuje.
  • Závod má také modul Před závodem. Část je plněna při terénním průzkumu (celá družina), část spočívá ve vyhledávání informací. Doporučujeme zařadit vyhledávání informací do družinového programu, třeba na individuání bázi (domácí úkol) a posléze vytvořit družinový závěr.
  • Jelikož rekonstrukce viaduktu je proces, v němž se stavební situace stále mění, doporučujeme udělat terénní průzkum co nejdříve, aby bylo ještě co k vidění. Také zpracování poznatků do zprávy zabere družinám nějaký čas.

Lilie za ostnatým drátem

V rámci rozšíření stále výstavní expozice Lilie za ostnatým drátem – Skauting ve třetím odboji v Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami bude instalována i kolekce obrazů s danou tematikou, které malují nevidomí výtvarníci (!) v rámci činnosti Nadace Artevide.

Tentokrát mezi mladé amatérské výtvarníky s úplným nebo částečným poškozením zraku přišli do tvůrčí dílny oldskauti z Prahy 2. Workshop se uskutečnil jako součást projektu Skautského dobrého skutku 2017

Číst více…Lilie za ostnatým drátem

Bratr Hroznýš oslavil ve čtvrtek sté narozeniny!

Ve čtvrtek 17.března 2017 oslavil bratr Eduard Marek – Hroznýš, čestný předseda našeho okresu Praha 2 své stoleté narozeniny! Skaut, odbojář, politický vězeň a držitel nejvyššího skautského vyznamenání, bratr Eduard Marek – Hroznýš. Byl vyslýchán gestapem, prošel několika komunistickými lágry a přesto pokračoval v šíření skautských myšlenek i pod rouškou ilegality. Výrazně přispěl i při obnově skautingu po roce 1989.

Číst více…Bratr Hroznýš oslavil ve čtvrtek sté narozeniny!