Lilie za ostnatým drátem

V rámci rozšíření stále výstavní expozice Lilie za ostnatým drátem – Skauting ve třetím odboji v Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami bude instalována i kolekce obrazů s danou tematikou, které malují nevidomí výtvarníci (!) v rámci činnosti Nadace Artevide.

Tentokrát mezi mladé amatérské výtvarníky s úplným nebo částečným poškozením zraku přišli do tvůrčí dílny oldskauti z Prahy 2. Workshop se uskutečnil jako součást projektu Skautského dobrého skutku 2017

Po  úvodní besedě o perzekucích skautů v 50. letech i ilegální skautské činnosti v období komunistického režimu malovali nevidomí obrazy na téma “lilie za ostnatým drátem”. Jako předlohy jim posloužila kartonová maketa lilie i skautský slibový odznak. Osahat si mohli i kus ostnatého drátu. Tvary těchto předmětů mohou výtvarníci poznat jen hmatem. Jeden z účastníků se zbytkovým zrakem (nejvýše 10 %) si pozorně prohlédl i plasticitu slibového odznaku, který pak přenesl do svého díla.

Nevidomí malují speciální technikou protlačování barvy z podložky na plátno. Z obrazů pak lze vytvořit plastický reliéf, aby si nevidomí mohli “osahat” vlastní díla.  Autorem ojedinělé výtvarné metody je akademický malíř Dino Čečo, který se workshopu v den svátku sv. Jiří  také zúčastnil společně s prezidentkou Nadace Artevide Zuzanou Kopečnou.

V květnu se uskuteční ještě dva další workshopy s dalšími skupinami výtvarníků. Pro dívky budou připraveny také makety skautského trojlístku.

Všechny obrazy budou instalovány v Památníku Vojna jako součást skautské expozice.

Nashville